ინფოგრაფიკა

sisxlis donacia სისხლის უანგარო დონაცია

sisxlis donacia სისხლის უანგარო დონაცია

sisxlis donacia სისხლის უანგარო დონაცია

sisxlis donacia სისხლის უანგარო დონაცია

sisxlis donacia სისხლის უანგარო დონაცია

sisxlis donacia სისხლის უანგარო დონაცია

sisxlis donacia სისხლის უანგარო დონაცია

sisxlis donacia სისხლის უანგარო დონაცია

sisxlis donacia სისხლის უანგარო დონაცია

sisxlis donacia სისხლის უანგარო დონაცია

sisxlis donacia სისხლის უანგარო დონაცია

sisxlis donacia სისხლის უანგარო დონაცია

sisxlis donacia სისხლის უანგარო დონაცია

sisxlis donacia სისხლის უანგარო დონაცია

sisxlis donacia სისხლის უანგარო დონაცია

sisxlis donacia სისხლის უანგარო დონაცია

sisxlis donacia სისხლის უანგარო დონაცია

sisxlis donacia სისხლის უანგარო დონაცია

sisxlis donacia სისხლის უანგარო დონაცია

sisxlis donacia სისხლის უანგარო დონაცია

sisxlis donacia სისხლის უანგარო დონაცია

sisxlis donacia სისხლის უანგარო დონაცია

sisxlis donacia სისხლის უანგარო დონაცია

sisxlis donacia სისხლის უანგარო დონაცია

sisxlis donacia სისხლის უანგარო დონაცია

ინფოგრაფიკა სისხლის უანგარო დონორობაზე და მის საფეხურებზე

sisxlis donacia სისხლის უანგარო დონაცია

 

 

გადაურჩინე სიცოცხლე მათ, ვინც შობს სიცოცხლეს!

sisxlis donacia სისხლის უანგარო დონაცია

 

ვიცით კი, რამდენად მნიშვნელოვანია სისხლის უანგარო დონაცია?

sisxlis donacia სისხლის უანგარო დონაცია

საჭიროება VS რეალობა

sisxlis donacia სისხლის უანგარო დონაცია

sisxlis donacia სისხლის უანგარო დონაცია

sisxlis donacia სისხლის უანგარო დონაცია

sisxlis donacia სისხლის უანგარო დონაცია

sisxlis donacia სისხლის უანგარო დონაცია

sisxlis donacia სისხლის უანგარო დონაცია

sisxlis donacia სისხლის უანგარო დონაცია

sisxlis donacia სისხლის უანგარო დონაცია

sisxlis donacia სისხლის უანგარო დონაცია

sisxlis donacia სისხლის უანგარო დონაცია